• Jachthaven Scharendijke

Vereniging

Bestuur

Het bestuur van de WVS heeft als taak de belangen van de leden van onze watersportvereniging zo goed mogelijk te behartigen. Het bestuur streeft naar het bevorderen van de watersport in het algemeen en naar een bloeiend verenigingsleven binnen de WVS in het bijzonder, mede met behulp en de inzet van haar leden.

Het bestuur van WVS vertegenwoordigt ook de belangen van haar leden bij de missie van de SJS tot modernisering, renovatie, exploitatie en het tot bloei brengen van onze jachthaven Scharendijke.

Het bestuur vergadert ongeveer een maal per zes à zeven weken.


Het Huishoudelijk Reglement van de WV Scharendijke.
De Statuten van de WV Scharendijke.


Bestuur

Voorzitter : Simon van de Plas 
voorzitter@wvscharendijke.nl

Penningmeester : Richard Verkerk
penningmeester@wvscharendijke.nl

Secretaris : Akke de Graaf 
secretaris@wvscharendijke.nl

Commissarissen

Jeugd & Wedstrijd : Nick Hubers
jeugd@wvscharendijke.nl

Evenementen : Christoph Aufdemkamp
evenementen@wvscharendijke.nl
 
Race & Rescue Team : Pieter Meuzelaar
wedstrijd@wvscharendijke.nl
 
Clubhuis De Vaete : Percival Stubbs
clubhuis@wvscharendijke.nl