• Jachthaven Scharendijke

Marina Scharendijke

Marina Scharendijke text


Aangemaakt op 09-12-2017 17:09

1)      In overleg met de SJS is besloten één van de twee toiletgroepen in de Vaete open te houden gedurende de winter. Alle overige toiletgelegenheden op de haven blijven gesloten

Aangemaakt op 08-12-2017 11:24

Extra Webcams Hoewel het nooit volledig mogelijk is proberen wij de veiligheid op de haven zo optimaal mogelijk te maken en diefstal en vernielingen zo veel mogelijk te voorkomen. Zoals u weet zijn er dit jaar 9 preventieve webcamera’s op de haven geïnstalleerd. Wij hebben onlangs nog twee camera’s geïnstalleerd waardoor u via internet kunt zien wat de situatie op de haven is. Deze twee extra camera’s geven vanaf het havenkantoor zicht op “de oude haven” en zicht in de richting van Westenwind. Bij voldoende financiële middelen willen wij ook nog een derde extra camera installeren vanaf Westenwind. Aangezien deze functionaliteit slechts voor leden/ligplaatshouders is voorzien dient u daartoe op de Jachthaven Scharendijke website in te loggen.