• Jachthaven Scharendijke

Jachthaven Scharendijke


Jachthaven Scharendijke is een grote, maar betrekkelijk rustige haven, omzoomd door groene dijken met eigentijdse voorzieningen op slechts twintig minuten lopen van het Noordzeestrand.

De haven telt 700 ligplaatsen met gratis water en elektra aansluiting. Passanten kunnen voor een korte periode terecht in onze passantenkom, voor een langere periode hebben wij passende boxen beschikbaar. De jachthaven heeft verschillende toiletgebouwen, een speeltuintje, een zwemstrandje, jachtwerf, een duikhotel/restaurant, en het clubhuis/restaurant Westenwind met uitzicht op de Grevelingen.

Andere gezellige cafe's en eetgelegenheden zijn er in de dorpskern, evenals een huisartsenpraktijk en pinautomaat.
Wie de benen wil strekken kan een wandeling over de dijk maken naar het Noordzeestrand, of per huurfiets de dorpen, bossen en duinen op de mooie kop van Schouwen verkennen. Op ons havenkantoor maken we u graag wegwijs.

De Jachthaven kent twee entiteiten:
* de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS), dat de haven exploiteert, de haven onderhoudt, ligplaatsen toewijst en factureert, passanten accommodeert, etc. In deze website is informatie incl. bestuur en contact informatie opgenomen onder de tab “Haven”.
* de Watersport Vereniging Scharendijke (WVS), dat zeilwedstrijden, zeilinstructie en tochten organiseert en samenwerkt met andere watersport verenigingen. In deze website is  informatie incl. bestuur en contact informatie opgenomen onder de tab “Vereniging”.

Tot ziens in Scharendijke 


Aangemaakt op 17-04-2018 09:35

Zondag 6 mei as is het zover en gaat onze Delta Combi van start !We zijn te gast in Scharendijke. Het organiserend comité is er klaar voor: WV Scharendijke samen met RYCB, bekend van de Optispring regatta, dus dat beloofd een strakke organisatie. Voor velen van jullie een nieuwe locatie, kijk goed op de Deltacombi website onder verenigingen, waar je je moet melden en waar te water etc. Wij verwachten dat iedereen zich van te voren inschrijft via de website van de Deltacombi (www.deltacombi.nl) of gebruik deze directe link. Doe dit z.s.m. of in ieder geval vóór zaterdagavond 5 mei as, 18.00 uur.Let op voor het inschrijven, behalve voor Optimisten C zeilers, is het licentie-nummer van je watersportverbond-licentie vereist. Mocht je dat nu nog niet hebben geregeld kun je inschrijven met 'licentie onbekend'. Zorg dan wel dat je het vóór de volgende combi voor elkaar hebt, via www.watersportverbond.nl .

Aangemaakt op 14-04-2018 18:17

der Vorstand der WVS musste zum 1. April verändert werden. Aufgrund gesundheitlicher  Umstände kann Jan Uijterlinden die Aufdgaben des 1. Vorsitzenden nicht mehr wahrnemen. Er bleibt aber noch Vorstandsmitglied der Stiftung de Vaete(betreiber des Clubhauses). Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Genesung und hoffen, ihn auch in dieser Saison wieder auf seinem Boot zu sehen. Evert Schaap wird der neue Vorsitzende der Stiftung de Vaete. Diese Änderung hatte sich allerdings schon früher abgezeichnet. Wir wünschen Evert dabei viel Erfolg. Der Vorstand hat bisher mehrere Vereinsmitglieder gefragt, den Vorsitz zu übernehmen, aber leider hat sich noch niemand dazu bereit gefunden. So stellte sich für uns im  WVS die Sache etwas problematisch, da wir kurz führungslos waren und doch wussten, daß in der kommenden Zeit doch einige Dinge zur Erledigung anstehen. Nach Absprache mit dem Vorstandskreis  WVS stellte sich der Sekretär Simon van der Plas als Interimsvorsitzender der WVS zur Verfügung. Akke de Graaf (allen bekannt als Sekräterin eines früheren Vorstandes) erklärte sich dazu bereit, wieder die Aufgabe der Sekretärin zu übernehmen.

Aangemaakt op 14-04-2018 18:14

Het bestuur van de WVS is met ingang van april gewijzigd. Door medische omstandigheden kan Jan Uijterlinden het voorzitterschap niet langer voortzetten. Hij blijft wel aan als bestuurslid van stichting de Vaete. Wij wensen Jan een voorspoedig herstel toe en hopen hem in dit seizoen weer op zijn boot terug te zien. Evert Schaap is de nieuwe voorzitter van stichting de Vaete, deze verandering was al eerder aangekondigd. Wij wensen Evert veel succes met zijn voorzitterschap.Het bestuur heeft diverse leden gepolst voor het voorzitterschap, maar helaas kon niemand dit op korte termijn op zich nemen.Hierdoor is de WVS in een windstilte terecht gekomen, maar er is veel werk te doen de komende tijd.In overleg met het bestuur van WVS heeft de secretaris, Simon van der Plas, zich beschikbaar gesteld als interim voorzitter voor de WVS. Aan Akke de Graaf is gevraagd of zij de functie van secretaris op zich wil nemen en zij is daarmee akkoord gegaan.De Algemene Leden Vergadering, welke op 16 april 2018 gepland stond, wordt verschoven naar 19 mei 2018.Ondertussen heeft Evert Schaap het project voor het opknappen van de Captains Cabin op zich genomen en met behulp van Evert en familie, Gerbrand Pranger, Richard Verkerk, Pieter Meuzelaar en Simon van der Plas en enkele enthousiaste vrijwilligers is er een mooi resultaat verkregen. Frisse kleuren, waardoor er meer licht in de ruimte ontstaan is. De verlichting wordt nog aangepast.Het volgende project is aanpassing van de oude keuken naar kleedruimten voor de jeugd- en wedstrijdzeilers.Pieter Meuzelaar heeft het project voor nieuwe containers ten behoeve van de jeugd- en wedstrijdcommissie afgerond. Er staan nu twee nieuwe containers op het haventerrein.Dit jaar wordt het 40-jarige bestaan van de WVS gevierd. De hoofdactiviteit zal gelijktijdig met het jaarfeest plaats vinden, maar gedurende het jaar zullen meerdere activiteiten plaatsvinden.Dit is onder andere op sportief vlak. De eerste wedstrijden zijn weer gevaren en er volgen er nog meer. Ter ere van het 40-jarig bestaan heeft Scharendijke zich opgeworpen om de eerste jeugd combi wedstrijden van dit jaar te organiseren. Dit vindt plaats op 5 en 6 mei. Naast een test of dit bij onze jeugd aanslaat is dit natuurlijk ook een bron van activiteit en gezelligheid voor alle leden.Voor het nieuwe vaarseizoen zijn er diverse activiteiten gepland, waar u allen aan mee kan doen, zie websiteVele handen maken licht werk: we zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de activiteiten rondom de Combi Scharendijke op 5 en 6 mei en natuurlijk deelnemers, ons lustrum, clubhuis openstellen, vlijtige handen, leden Captains Cabin Crew, een lezing organiseren en bestuursleden!Het bestuur en de commissies van de WVS wensen u een mooi vaarseizoen toe.Met vriendelijke groeten, Simon van der Plas Beoogd interim voorzitter WVS