• Jachthaven Scharendijke

Privacy

PROTOCOL GEGEVENSBESCHERMING

Van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS)

Persoonsgegevens

De door SJS van (eventueel aanstaande) ligplaatshouders verkregen en door ons beheerde persoonsgegevens omvatten slechts: Naam, Huisadres, Telefoonnummer(s) en Email adres.

Deze gegevens worden aan SJS verstrekt middels het Aanmeldingsformulier en de Ligplaats Huurovereenkomst.

NB: van een eventueel verkregen of te verkrijgen kopie paspoort wordt ten alle tijden het Burger Service Nummer onleesbaar gemaakt. Dit nummer wordt nimmer door ons opgeslagen.

Duur der beheerde Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden door SJS beheerd voor de duur van de Ligplaats Huurovereenkomst. Na beëindiging van de Huurovereenkomst worden de betreffende Persoonsgegevens binnen een termijn van drie maanden uit onze administratie verwijderd en vernietigd.

Beheers procedure van de Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden in twee locaties beheerd:

  • Als origineel van het Aanmeldingsformulier en de Ligplaats Huurovereenkomst in ons Havenkantoor.
  • Digitaal in ons Management en Administratie Systeem “Sudum”.

De originelen in het Havenkantoor worden aldaar onder beheer van de Havenmeester achter slot opgeslagen. De vernietiging te zijner tijd van deze originelen wordt door de Havenmeester verzorgd.

De in “Sudum” digitaal opgeslagen gegevens zijn slechts toegankelijk voor:

  • De betuursvoorzitter, secretaris, penningmeester en havenmeester van SJS.
  • De bestuursvoorzitter, secretaris en penningmeester van Watersport Vereniging Scharendijke (WVS).
  • De eigenaar van kantoor Schneider te Burgh Haamstede en de door hem aangewezen Administratrice.
  • De beheerder van het door ons gehuurde Management en Administratie Systeem “Sudum”.

Wijziging van Persoonsgegevens

De eigen persoonsgegevens zijn voor elke ligplaatshouder zichtbaar na inloggen met eigen wachtwoord op de website van de Jachthaven Scharendijke en deze eigen gegevens kunnen aldaar door de ligplaatshouder gewijzigd worden. Een melding van deze wijziging wordt door het SJS bestuur ontvangen, waarop de wijziging na goedkeuring in “Sudum” wordt geaccordeerd.

Bescherming van Persoonsgegevens

De Stichting Jachthaven Scharendijke zal de Persoonsgegevens slechts voor het doelmatig beheer van de jachthaven gebruiken en zal deze gegevens nooit en op geen enkele wijze aan anderen ter beschikking stellen.

Met zowel de eigenaar van kantoor Schneider als de beheerder van Management en Administratie Systeem “Sudum” is schriftelijk overeen gekomen dit Protocol geheel te zullen volgen.

Tevens zijn door de ontwikkelaar van “Sudum” maatregelen getroffen die naar ons oordeel een maximale bescherming bieden tegen het “hacken” van het “Sudum” systeem door onbevoegden.

Vragen en Opmerkingen over dit Protocol Gegevensbescherming

Gelieve deze per email te richten aan: voorzitter@havenscharendijke.nl