• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 19-05-2023 16:02

Zaterdag 15 juli

Aangemaakt op 19-05-2023 15:57
Zaterdag 3 juni 2023

 

Aangemaakt op 22-07-2022 10:11

Op 12, 13, 14 en 15 augustus is het i.v.m. de 50ste Beneluxkapioenschappen niet toegestaan om te parkeren op het terrein bij de jachtwerf/clubhuis. U kunt uw auto gedurende deze periode parkeren op de parkeerplaats aan de Boutlaan.

Aangemaakt op 12-10-2021 08:22

Vooraleerst is onze prachtige nieuwe state-of-the-art sanitaire voorziening achter het havenkantoor vermeldingswaardig. Door een aantal ligplaatshouders is dit inmiddels gedoopt als bADhuisplein, heel sympatiek en ook zeker terecht gezien de inspanningen van havenmeester Ad in de realisatie ervan.   

Aangemaakt op 28-06-2021 15:54

Klik hier voor de reisverslagen van ons lid Christoph Aufdemkamp (Nur in Deutsch).

Aangemaakt op 04-02-2021 21:39

- Week 32 (maandag 9 augustus – vrijdag 13 augustus)

Aangemaakt op 08-08-2020 11:56

Uitnodiging ALV Watersport Vereniging Scharendijke 2020

Aangemaakt op 07-08-2020 21:19

In de afgelopen drie jaren hebben wij als eigenaren en exploitanten van de haven de mogelijkheid aangegrepen om tijdens de jaarlijkse ALV van de watersportvereniging WVS alle daar aanwezigen op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de haven. Vanwege de corona situatie en omdat in het algemeen globaal slechts plm. 25% van de ligplaatshouders bij hun ALV aanwezig zijn, doen wij dit jaar het onderstaande schriftelijke verslag naar eenieder. Eén of meerdere leden van het SJS-bestuur zullen evenwel aanwezig zijn tijdens de aankomende ALV van WVS om eventuele vragen te beantwoorden.

Aangemaakt op 25-07-2020 21:45

Drie weken geleden liep een jacht met een diepgang van 1,90 m met een knal vast op een ondiepte in het vaarwater Rede van Brouwershaven.

Aangemaakt op 14-06-2020 12:51

Inmiddels is door de Veiligheidsregio Zeeland bepaald dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf maandag 15 juni weer open mogen. Zodoende zullen alle voorzieningen op onze haven vanaf die datum weer geheel toegankelijk zijn.

Aangemaakt op 01-05-2020 14:11

Van overheidswege, c.q. de Veiligheidsregio Zeeland, zijn de corona voorschriften aangepast ingaande vrijdag 1 mei 2020. Voor onze haven betekent dit dat vanaf die datum:

Aangemaakt op 30-03-2020 20:03

Van overheidswege, c.q. de Veiligheidsregio Zeeland met instemming van alle burgemeesters, zijn nieuwe voorschriften afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus.

Aangemaakt op 05-11-2019 20:17

SJS NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2019

Aangemaakt op 22-08-2019 12:59

De Beneluxkampioenschappen werden vanouds georganiseerd door KWV de Kaag en de RYCB, vanaf 2002 is ook WV Scharendijke betrokken bij de organisatie. Inschrijving stond open voor olympische en oud-olympische klassen.

Aangemaakt op 14-07-2019 20:12

Uit inspecties aan de Grevelingenbrug (brug in de N59 bij Bruinisse) is gebleken dat de hoofddraaipunten, die het bewegende deel van de brug op en neer laten gaan, vervangen moeten worden. Gezien de voorbereidingstijd en het aankomende recreatieseizoen gaat Rijkswaterstaat deze werkzaamheden eind september 2019 uitvoeren. De brug is tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar voor het wegverkeer. Verkeer kan gebruik maken van de bypass. De sluis is gestremd voor het scheepvaartverkeer.

Aangemaakt op 12-07-2019 13:10

Aangemaakt op 09-07-2019 15:19

Beste ligplaatshouders en passanten van jachthaven Scharendijke,

Aangemaakt op 28-03-2019 10:43

Beste Ligplaatshouders,

Aangemaakt op 27-02-2019 16:21

Op zaterdag 9 maart organiseert we MoNo Sails&Sales samen met de Grevelingencup-organisatie en lezing over de Flyer, zie https://www.facebook.com/pg/Grevelingencup/posts/

Aangemaakt op 13-12-2018 21:55

Geachte leden,

Aangemaakt op 13-12-2018 21:53

Liebe Wassersportkameradern,

Aangemaakt op 31-07-2018 21:32

Geachte leden,

Aangemaakt op 30-07-2018 21:29

Aangemaakt op 16-05-2018 23:18

Geachte leden van de WVS, Bij dezen ontvangt u de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV op zaterdag 19 mei 2018 om 11:00 uur in de Captains Cabin.

Aangemaakt op 15-05-2018 09:03

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zo ver, na weken van voorbereiding en overleg met diverse clubs, sponsoren en vrijwilligers, werd de eerste Delta Combi vanuit Scharendijke gevaren.

Aangemaakt op 17-04-2018 09:35

Zondag 6 mei as is het zover en gaat onze Delta Combi van start !We zijn te gast in Scharendijke. Het organiserend comité is er klaar voor: WV Scharendijke samen met RYCB, bekend van de Optispring regatta, dus dat beloofd een strakke organisatie. Voor velen van jullie een nieuwe locatie, kijk goed op de Deltacombi website onder verenigingen, waar je je moet melden en waar te water etc. Wij verwachten dat iedereen zich van te voren inschrijft via de website van de Deltacombi (www.deltacombi.nl) of gebruik deze directe link. Doe dit z.s.m. of in ieder geval vóór zaterdagavond 5 mei as, 18.00 uur.Let op voor het inschrijven, behalve voor Optimisten C zeilers, is het licentie-nummer van je watersportverbond-licentie vereist. Mocht je dat nu nog niet hebben geregeld kun je inschrijven met 'licentie onbekend'. Zorg dan wel dat je het vóór de volgende combi voor elkaar hebt, via www.watersportverbond.nl .

Aangemaakt op 14-04-2018 18:17

der Vorstand der WVS musste zum 1. April verändert werden. Aufgrund gesundheitlicher  Umstände kann Jan Uijterlinden die Aufdgaben des 1. Vorsitzenden nicht mehr wahrnemen. Er bleibt aber noch Vorstandsmitglied der Stiftung de Vaete(betreiber des Clubhauses). Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Genesung und hoffen, ihn auch in dieser Saison wieder auf seinem Boot zu sehen. Evert Schaap wird der neue Vorsitzende der Stiftung de Vaete. Diese Änderung hatte sich allerdings schon früher abgezeichnet. Wir wünschen Evert dabei viel Erfolg. Der Vorstand hat bisher mehrere Vereinsmitglieder gefragt, den Vorsitz zu übernehmen, aber leider hat sich noch niemand dazu bereit gefunden. So stellte sich für uns im  WVS die Sache etwas problematisch, da wir kurz führungslos waren und doch wussten, daß in der kommenden Zeit doch einige Dinge zur Erledigung anstehen. Nach Absprache mit dem Vorstandskreis  WVS stellte sich der Sekretär Simon van der Plas als Interimsvorsitzender der WVS zur Verfügung. Akke de Graaf (allen bekannt als Sekräterin eines früheren Vorstandes) erklärte sich dazu bereit, wieder die Aufgabe der Sekretärin zu übernehmen.

Aangemaakt op 14-04-2018 18:14

Het bestuur van de WVS is met ingang van april gewijzigd. Door medische omstandigheden kan Jan Uijterlinden het voorzitterschap niet langer voortzetten. Hij blijft wel aan als bestuurslid van stichting de Vaete. Wij wensen Jan een voorspoedig herstel toe en hopen hem in dit seizoen weer op zijn boot terug te zien. Evert Schaap is de nieuwe voorzitter van stichting de Vaete, deze verandering was al eerder aangekondigd. Wij wensen Evert veel succes met zijn voorzitterschap.Het bestuur heeft diverse leden gepolst voor het voorzitterschap, maar helaas kon niemand dit op korte termijn op zich nemen.Hierdoor is de WVS in een windstilte terecht gekomen, maar er is veel werk te doen de komende tijd.In overleg met het bestuur van WVS heeft de secretaris, Simon van der Plas, zich beschikbaar gesteld als interim voorzitter voor de WVS. Aan Akke de Graaf is gevraagd of zij de functie van secretaris op zich wil nemen en zij is daarmee akkoord gegaan.De Algemene Leden Vergadering, welke op 16 april 2018 gepland stond, wordt verschoven naar 19 mei 2018.Ondertussen heeft Evert Schaap het project voor het opknappen van de Captains Cabin op zich genomen en met behulp van Evert en familie, Gerbrand Pranger, Richard Verkerk, Pieter Meuzelaar en Simon van der Plas en enkele enthousiaste vrijwilligers is er een mooi resultaat verkregen. Frisse kleuren, waardoor er meer licht in de ruimte ontstaan is. De verlichting wordt nog aangepast.Het volgende project is aanpassing van de oude keuken naar kleedruimten voor de jeugd- en wedstrijdzeilers.Pieter Meuzelaar heeft het project voor nieuwe containers ten behoeve van de jeugd- en wedstrijdcommissie afgerond. Er staan nu twee nieuwe containers op het haventerrein.Dit jaar wordt het 40-jarige bestaan van de WVS gevierd. De hoofdactiviteit zal gelijktijdig met het jaarfeest plaats vinden, maar gedurende het jaar zullen meerdere activiteiten plaatsvinden.Dit is onder andere op sportief vlak. De eerste wedstrijden zijn weer gevaren en er volgen er nog meer. Ter ere van het 40-jarig bestaan heeft Scharendijke zich opgeworpen om de eerste jeugd combi wedstrijden van dit jaar te organiseren. Dit vindt plaats op 5 en 6 mei. Naast een test of dit bij onze jeugd aanslaat is dit natuurlijk ook een bron van activiteit en gezelligheid voor alle leden.Voor het nieuwe vaarseizoen zijn er diverse activiteiten gepland, waar u allen aan mee kan doen, zie websiteVele handen maken licht werk: we zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de activiteiten rondom de Combi Scharendijke op 5 en 6 mei en natuurlijk deelnemers, ons lustrum, clubhuis openstellen, vlijtige handen, leden Captains Cabin Crew, een lezing organiseren en bestuursleden!Het bestuur en de commissies van de WVS wensen u een mooi vaarseizoen toe.Met vriendelijke groeten, Simon van der Plas Beoogd interim voorzitter WVS 

Aangemaakt op 23-03-2018 07:07

Komend jaar vinden een groot aantal activiteiten in de haven plaats. Er wordt geïnvesteerd in de Captains Cabin en de jeugdfaciliteiten. U zult twee extra containers zien verschijnen en een kleedruimte voor de wedstrijden, want we gaan op 5 en 6 mei een Delta Combi organiseren. Dit zijn jeugdwedstrijden waarin Optimisten, Splash, Laser, RS Feva, et cetera tegen elkaar strijden. We hopen dat ook onze eigen CWO-kinderen in grote getale meedoen. Op 16/17 juni faciliteren wij de groot water Combi Rotterdam van de Koninklijke Roei en Zeilvereniging De Maas. Deze laatste combi kent meer deelnemers en ook onze eigen jeugd kan meedoen.  Voor de WVS betekent dit promotie van de haven en kijken we gelijktijdig hoe we een dergelijk groot evenement professioneel  kunnen organiseren. De zeilende jeugd vanuit de haven is  van harte uitgenodigd om aan beide evenementen deel te nemen!

Aangemaakt op 22-03-2018 08:27

Terwijl de sneeuw horizontaal door de haven in Scharendijke joeg, zijn 7 vrijwilligers vanuit het bestuur WVS en de Captains Cabin crew begonnen met de grote schoonmaak in ons clubhuis. Dit door de WVS gehuurde deel van de Vaete wordt zodanig opgefrist, dat het ook een ander kleurtje verf krijgt.

Aangemaakt op 21-03-2018 19:52

De volgende activiteiten staan op de planning:

Aangemaakt op 14-03-2018 20:25

Verscheidene ligplaatshouders hebben ons in de afgelopen weken laten weten dat zij geen E-mails van ons ontvangen. Dit zou meerdere oorzaken kunnen hebben:

Aangemaakt op 14-03-2018 20:24

Mehrere Liegeplatzinhaber haben uns in den letzten Wochen mitgeteilt, dass sie keine E-Mails von uns erhalten. Dies könnte verschiedene Ursachen haben:

Aangemaakt op 30-01-2018 12:33

Een groot deel van Nederland bestaat uit water: meren, plassen, grachten, kanalen, etc. Steeds meer mensen hebben een motorboot, sloep of ander vaartuig. Waarschijnlijk inherent aan de toename van vaartuigen, worden er de laatste jaren steeds meer boten én buitenboordmotoren gestolen.

Aangemaakt op 18-01-2018 16:41

Vandaag ook in de Jachthaven van Scharendijke zware storm! Gelukkig geen grote schade te melden! Lees verder voor de foto's...

Aangemaakt op 15-01-2018 21:59

Overeenkomst

Aangemaakt op 09-12-2017 17:09

1)      In overleg met de SJS is besloten één van de twee toiletgroepen in de Vaete open te houden gedurende de winter. Alle overige toiletgelegenheden op de haven blijven gesloten

Aangemaakt op 08-12-2017 11:24

Extra Webcams Hoewel het nooit volledig mogelijk is proberen wij de veiligheid op de haven zo optimaal mogelijk te maken en diefstal en vernielingen zo veel mogelijk te voorkomen. Zoals u weet zijn er dit jaar 9 preventieve webcamera’s op de haven geïnstalleerd. Wij hebben onlangs nog twee camera’s geïnstalleerd waardoor u via internet kunt zien wat de situatie op de haven is. Deze twee extra camera’s geven vanaf het havenkantoor zicht op “de oude haven” en zicht in de richting van Westenwind. Bij voldoende financiële middelen willen wij ook nog een derde extra camera installeren vanaf Westenwind. Aangezien deze functionaliteit slechts voor leden/ligplaatshouders is voorzien dient u daartoe op de Jachthaven Scharendijke website in te loggen.

Aangemaakt op 09-10-2017 10:18

De laatste weken werden de jachthavens Burghsluis en Den Osse op Schouwen Duiveland, Bergschveld in Geertruidenberg en Battenoord in Nieuwe Tonge (Goeree) bezocht door dieven. Daarbij werden bijna 35 buitenboordmotoren gestolen.Men is erg actief en vooral in de nachtelijke uren. Men steelt kleinere maar ook grotere motoren (2,5 tot 140PK).Er zijn camerabeelden van enkele diefstallen maar dit geeft nog geen voldoende indicatie wie wie is.

Aangemaakt op 21-09-2017 21:10

De bestemming van de hefsttocht is gewijzigd naar Kortgene. Zaterdag om 8:30 ontbijt in de Captains Cabin, aangeboden door de evenementencommissaris. Om 10:00 uur vertrek. 

Aangemaakt op 12-09-2017 13:22

Vrijdag 15 september 2017 | Indian Summer Avond | Hierbij de info [PDF].

Aangemaakt op 12-09-2017 11:46

Aangemaakt op 24-08-2017 11:00

Wij kijken terug op een geslaagd Jaarfeest 2017 van onze vereniging. Er is door de evenementen commissaris, vrijwilligers en bestuursleden veel werk verricht. Maar  op de allereerste plaats danken wij de leden die door de grote opkomst het feest tot een succes hebben gemaakt. Wat ook genoemd moet worden is de inzet en organisatie van Edwin en Tess van Westenwind. De catering liep vlot en ‘men’ bleek tevreden.

Aangemaakt op 11-08-2017 11:06

Beste leden en ligplaatshouders, In de komende weekenden vinden weer watersportactiviteiten plaats in de haven van Scharendijke. In het weekend van 12 en 13 augustus zijn de Beneluxkampioenschappen (www.beneluxkampioenschappen.eu) en in het weekend van 19 en 20 augustus zal het Open Belgisch Kampioenschap Snipe worden georganiseerd vanuit onze haven.

Aangemaakt op 29-05-2017 22:29

Ouderenmiddag woensdag 24-05-2017 Op woensdag 24 mei j.l., een prachtige dag, vond de jaarlijkse ouderenmiddag plaats van de Watersportvereniging Scharendijke. Al vele jaren worden de ouderensozen van Scharendijke, Kerkwerve en Ellemeet uitgenodigd door de Watersportvereniging voor een gezellige middag.

Aangemaakt op 08-05-2017 21:14

De jaarcijfers WVS en Stichting de Vaete 2016 zijn vanaf heden beschikbaar voor de A.L.V. van zaterdag 13 mei a.s. (inloggen en naar het ledendeel).

Aangemaakt op 27-04-2017 07:47

Verleden week is in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 april vanuit Yerseke en vanaf een !! afgesloten bedrijventerrein !! een boot met trailer gestolen. Deze is die vrijdag de 21e weer teruggevonden in Brabant, maar vanaf de boot is een 140 pk Suzuki buitenboordmotor gestolen

Aangemaakt op 04-04-2017 22:00

Van het haventeam van Politie Zeeland ontvingen wij het onderstaande onthutsende bericht. Helaas zijn wij in onze haven onlangs ook aan de beurt geweest. Als Bestuur blijven wij ons beraden op mogelijkheden om de haven te beveiligen en wij stellen suggesties van ligplaatshouders daarbij zeer op prijs.

Aangemaakt op 30-03-2017 22:24

VEILIGHEID IN DE HAVEN

Aangemaakt op 23-02-2017 21:43

Op de website www.jachtwerfdegrevelingen.nl vindt u informatie over de Vetus aktie voor generatoren en scheepsaccu’s.

Aangemaakt op 06-02-2017 17:05

In het ledendeel (en in uw mailbox) staat vanaf vandaag een nieuwsbrief klaar.

Aangemaakt op 26-12-2016 12:39

Het bestuur van de Watersportvereniging Scharendijke wenst alle leden een voorspoedig en gezond vaarjaar toe in 2017. De Nieuwjaarsreceptie Watersportvereniging Scharendijke vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017, aanvang 14.00 uur in Grand Café Westenwind.

Aangemaakt op 18-12-2016 23:39

De leden van uw vereniging vragen uw aandacht voor het volgende : https://stopbrouwerseiland.petities.nl/

Aangemaakt op 04-12-2016 15:33

[ Update : Nieuwe stukken geplaatst! ] Op zaterdag 17 december 2016 vindt een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats van de Watersportvereniging Scharendijke, aanvang 13.00 uur in Captain’s Cabin.

Aangemaakt op 28-10-2016 11:27

' Als je het zo stelt heb je natuurlijk gelijk, maar......' Op 16 september overleed Kees Sandberg op 83 jarige leeftijd. Kees was een enthousiast lid van de WVS en tot op het laatst actief in de Commissie van Goede Diensten.

Aangemaakt op 16-09-2016 19:01

Beste watersporters,Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor stalling van uw boot in onze loods of op het terrein voor de komende wintermaanden. U kunt zich aanmelden met het winterstallingsformulier op onze website www.jachtwerfdegrevelingen.nl. Desgewenst sturen wij dit formulier ook per post aan u toe.

Aangemaakt op 14-09-2016 09:38

Ik ben op zoek naar een maatje die samen met mij wil gaan varen met mijn motorjacht die op Scharendijke licht.

Aangemaakt op 14-09-2016 09:34

Sehr geehrte Mitglieder, wir laden Euch ein, an der Herbsttour 2016 teil zu nehmen.

Aangemaakt op 14-09-2016 09:31

Geachte leden, wij nodigen u uit mee te doen aan de Herfsttocht 2016 

Aangemaakt op 12-09-2016 12:44

Vrijadag 16 september laatste clubavond!

Aangemaakt op 09-08-2016 16:11

Amos Oz roept een wereld op waarin levenden en doden met elkaar optrekken, alsof ze allemaal uit dezelfde bron komen en naar dezelfde zee stromen. Dezelfde Zee wordt gespeeld op een prachtige maritieme locatie in haven Kloosternol aan het Grevelingenmeer vlakbij de monding van de Noordzee. Zeeland Nazomerfestival werkt samen met het Vlaamse gezelschap De Tijd dat een stevige reputatie heeft opgebouwd met het brengen van romans op toneel. Met bekende acteurs als Lucas Vandervost en Mieke De Groote wordt Dezelfde Zee een bijzondere ervaring voor wie houdt van poëtisch doorleefd teksttheater.

Aangemaakt op 31-07-2016 11:37

Captains Cabin is tijdens het seizoen weer op vrijdagavond open, vanaf 19.00 uur. Er wordt een eenvoudig hoofdgerecht geserveerd.

Aangemaakt op 17-06-2016 14:47

Dit jaar vinden er flinke aanpassingen plaats aan ons clubhuis. Zo heeft Stichting “De Vaete” een flinke aanpak van ons clubhuis voorzien. In het thans mooi geschilderde clubhuis (buitenkant) zijn er ook twee nieuwe glaspuien aangelegd waardoor je nu vanuit Captain’s Cabin een prachtige view hebt op onze haven. In juli van dit jaar wordt dit nog verder afgemaakt door het aanleggen van een ruim terras hiervoor (Island in the Sun).

Aangemaakt op 10-06-2016 17:19

Zierikzee, 10 juni 2016 – Over enkele weken gaat vanuit Zierikzee het Deltaweekend van start. Het Deltaweekend wordt dit jaar gevaren vanuit Zierikzee en is een uniek meerdaags zeilevenement binnen de Zeeuwse deltawateren.

Aangemaakt op 01-05-2016 18:04

Afgelopen zaterdag was de dag van de watersport, ook op onze mooie vereniging werd dit natuurlijk gevierd!

Aangemaakt op 28-04-2016 13:57

Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van Aroen Ramdjan!

Aangemaakt op 17-04-2016 14:26

Het vaarseizoen 2016 staat weer voor de deur. We weten allemaal dat we blauwe infrastructuur met vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland gevoelig is voor werkzaamheden en incidenten die stremmingen kunnen veroorzaken.  

Aangemaakt op 17-04-2016 14:23

Het voorjaars routeoverleg van de oostelijke staande mast route werd gehouden op 31 maart 2016 bij de RWS WNZ verkeerscentrale te Dordrecht met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies Noord en Zuid Holland, de gemeente Alphen aan de Rijn, ANWB (Auke Bender), Stichting Waterrecreatie Nederland, Schuttevaer  en het Watersportverbond (Herman van der Steen). Opmerkelijk was de afwezigheid van Prorail en de gemeente Amsterdam (Waternet). 

Aangemaakt op 14-04-2016 11:51

Tijdens de ALV van zaterdag 16 april a.s. zal de heer Peter van Arkel, bestuurslid van de KNWV een presentatie geven.

Aangemaakt op 13-04-2016 10:18

Op het besloten ledendeel van de website zijn nieuwe documenten geplaatst tbv. de ALV!

Aangemaakt op 03-04-2016 12:43

De Algemene Ledenvergadering van de Watersport Vereniging Scharendijke wordt gehouden op zaterdag 16 april 2016, aanvang 14.00 uur.

Aangemaakt op 03-04-2016 12:40

Programma: 08.30 – 10.30 uur Ontbijt in Captains Cabin 10.30 – 16.00 uur Presentatie WVS van de Valken en de Optimisten.

Aangemaakt op 17-03-2016 21:09

De jeugdzeilweken voor 2016 zijn volledig volgeboekt.

Aangemaakt op 02-03-2016 10:05

Deze zomer zullen de instructieweken plaatsvinden in week 31 & week 32. (1-5 & 8-12 augustus)!

Aangemaakt op 10-02-2016 14:12

De komende periode zijn er het Valentijsmenu en een Sponsordiner bij Westenwind! Informeer bij Westenwind naar de aanvullende informatie.

Aangemaakt op 03-02-2016 19:37

Zierikzee, december 2015 – De Deltaweek, het unieke zeilevenement op de Zeeuwse wateren, wordt na 45 jaar geconcentreerd in één lang weekend. Van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli 2016 is Zierikzee de starthaven. In 2017 is Colijnsplaat de vaste starthaven. De ‘windward leeward’ wedstrijden worden in beginsel aan de oostzijde van de Zeelandbrug gevaren, terwijl de wedstrijden ‘rond de boeien’ aan de westelijke zijde van de brug plaatsvinden. Met de wijziging van het oorspronkelijke tiendaagse concept verandert ook de naam in DELTAWEEKEND. Deze nieuwe aanpak onderstreept de ambitie van de organisatie om te blijven voorzien in uitdagende wedstrijden op het unieke getijdewater van de Zeeuwse Delta.

Aangemaakt op 03-02-2016 19:36

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. In de zomer vormen ze groene velden waardoor vaargebieden moeilijk bevaarbaar worden en de veiligheid van waterrecreanten in het geding komt. Het Watersportverbond is daarom samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging een campagne gestart om de overlast van waterplanten in kaart te brengen en dit probleem aan te pakken.

Aangemaakt op 26-01-2016 20:43

Algemene Ledenvergadering / Jaarfeest WVS 2016

Aangemaakt op 26-01-2016 20:40

Uw bestuur heeft nieuwe informatie op het besloten websitedeel geplaatst.

Aangemaakt op 12-01-2016 09:44

Aangemaakt op 08-01-2016 13:39

Donderdagavond​om 19:00 uur komen we met onze tassen en spullen aan bij de de ligplaats van de Ingeling van Camille. Hij heeft deze keer zijn zeilboot ter beschikking gesteld om met de 4 zeilmannen een meerdaagse zeiltocht te ondernemen.

Aangemaakt op 22-12-2015 17:49

Het bestuur van de Watersport Vereniging Scharendijke wenst alle leden Fijne Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig Vaarseizoen in 2016.

Aangemaakt op 19-12-2015 15:13

Uw bestuur heeft nieuwe informatie op het besloten websitedeel geplaatst.

Aangemaakt op 23-11-2015 21:08

Naast dat de website een grondige "remake" heeft gehad, is er in de haven ook e.e.a. gebeurd! Het clubhuis heeft een grondige remake gehad en dat is te zien!Klik op de titel van dit bericht om de foto bij het bericht te zien.

Aangemaakt op 22-11-2015 12:57

Vanaf vandaag 22 november 2015 is de nieuwe website van W.V. Scharendijke online!

Aangemaakt op 20-11-2015 14:42

Watersport Vereniging Scharendijke heeft haar vloot met 4 mooie Valken uitgebreid. Naast begeleidingsboten en optimisten beschikt de vereniging nu dus ook over Valken.

Aangemaakt op 13-10-2015 18:54

UITNODIGING Extra Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Watersportvereniging Scharendijke (WVS) nodigt u uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 oktober 2015 om 15.00 uur in clubhuis De Vaete te Scharendijke.

Aangemaakt op 13-10-2015 05:53

Graag maken wij u erop attent, dat u zich vanaf heden kan inschrijven voor een winterstallingsplek in de loods of op het terrein. Boten op het terrein kunnen met staande mast worden gestald, mits de boot niet langer is dan 10 meter.

Aangemaakt op 12-10-2015 18:53

Op zaterdag 22 augustus a.s. vindt de jaarlijkse feestdag van de WVS plaats.Vanaf 15.00 uur zijn er activiteiten voor de jeugd. En 's avonds natuurlijk heerlijke mossels eten voor de leden.