• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 01-05-2020 14:11

Van overheidswege, c.q. de Veiligheidsregio Zeeland, zijn de corona voorschriften aangepast ingaande vrijdag 1 mei 2020. Voor onze haven betekent dit dat vanaf die datum:

Overnachting op zeil- of motorjacht is toegestaan voor de eigenaar en zijn directe gezinsleden, mits het jacht eigen sanitaire voorzieningen incl. vuilwatertank heeft.

Het blijft ons VERBODEN om onze sanitaire voorzieningen, c.q. toilet/douche ruimtes, toegankelijk te stellen. Deze zullen dus afgesloten blijven.

Ook ons havenkantoor blijft vooralsnog gesloten. Onze havenmeester blijft echter op de volgende wijze bereikbaar: via WhatsApp en (tijdens kantooruren) telefonisch op +31 (0) 61 223 3369. Hij kan dan eventueel in onderling overleg een nadere persoonlijke afspraak maken.

Wij zijn verheugd dat de voorschriften enigszins verruimd zijn. Overigens dienen wij ook in onze haven de 1,5 meter onderlinge afstand te respecteren en er met zijn allen alles aan te doen om alle gebruikers van onze jachthaven en daarbuiten van het virus te vrijwaren.

Namens het SJS Bestuur en Havenmeesters,

Cor Beijer, voorzitter

 -------------------

Angepasstes SJS-CORONA-PROTOKOLL ab 1. MAI 2020

Die Regierung bzw. die Sicherheitsregion Zeeland hat die Korona-Verordnungen mit Wirkung vom Freitag, dem 1. Mai 2020, geändert. Für unseren Hafen bedeutet dies, dass ab diesem Datum:

Übernachtungen auf Segel- oder Motoryachten sind für den Besitzer und seine unmittelbaren Familienangehörigen erlaubt, vorausgesetzt, die Yacht verfügt über eigene sanitäre Einrichtungen einschließlich eines Fäkalientanks.

Es ist uns nach wie vor UNTERSAGT unsere sanitären Einrichtungen, d.h. Toiletten/Duschräume, zugänglich zu machen. Diese werden daher geschlossen bleiben.

Auch unser Hafenbüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. Unser Hafenmeister bleibt jedoch auf folgende Weise erreichbar: über WhatsApp und (während der Bürozeiten) telefonisch unter +31 (0) 61 223 3369. Gegebenenfalls kann er dann in gegenseitiger Absprache einen weiteren persönlichen Termin vereinbaren.

Wir freuen uns, dass die Regelungen etwas gelockert wurden. Übrigens müssen wir auch den 1,5-Meter-Abstand in unserem Jachthafen respektieren und alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Nutzer unseres Jachthafens und darüber hinaus vor dem Virus zu schützen.

Im Namen des SJS-Vorstands und der Hafenmeister,

Cor Beijer, Vorsitzender