• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 30-03-2020 20:03

Van overheidswege, c.q. de Veiligheidsregio Zeeland met instemming van alle burgemeesters, zijn nieuwe voorschriften afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus.

De nieuwe voorschriften die tevens uitgevaardigd zijn voor alle campings, vakantieparken en strandhuisjes, houden voor onze Jachthaven in dat vanaf maandag 29 maart om 12.00 uur:

Overnachting in onze haven VERBODEN is. Het ons VERBODEN is om onze sanitaire voorzieningen, c.q. onze toilet/douche ruimtes, toegankelijk te houden. Deze zullen dus afgesloten blijven.

De ingangsdatum en tijd van maandag 29 maart om 12.00 uur zijn van overheidswege gekozen om toeristen de kans te geven rustig te vertrekken.

Ter naleving van deze nieuwe voorschriften worden bij overtreding boetes opgelegd, waarvan de hoogte nog nader bekend gemaakt gaat worden.

Rond 10 mei a.s. wordt beoordeeld of deze nieuwe voorschriften al of niet verlengd gaan worden.

Tot die datum zal ook ons havenkantoor gesloten blijven. Voor vragen kan telefonisch of via WhatsApp contact opgenomen blijven worden op +31 (0) 61 223 3369.

Het spijt ons zeer dat deze voorschriften onze haven zo treffen maar vanzelfsprekend dienen wij er met zijn allen alles aan te doen om alle gebruikers van onze jachthaven en daarbuiten van het virus te vrijwaren.

Namens het SJS Bestuur en Havenmeesters,

Cor Beijer, voorzitter


SJS-CORONA-PROTOKOLL zum 29. März 2020 um 12 Uhr

Die Regierung und die Sicherheitsregion Zeeland hat mit Zustimmung aller Bürgermeister neue Vorschriften erlassen, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Die neuen Bestimmungen, die auch für alle Campingplätze, Ferienparks und Strandhäuser verkündet wurden, gelten ab Montag, dem 29. März, um 12 Uhr mittags für unseren Jachthafen:

1.         Die Übernachtung in unserem Jachthafen ist VERBOTEN.

2.         Es ist uns VERBOTEN, unsere sanitären Einrichtungen oder unsere Toiletten/ Duschräume zugänglich zu halten. Diese bleiben daher geschlossen.

Der Starttermin und die Zeit von Montag, dem 29. März, um 12.00 Uhr wurden von der Regierung gewählt, um den Touristen die Möglichkeit zu geben, in Ruhe abreisen zu können.

Um diesen neuen Vorschriften zu entsprechen, werden bei Verstößen Geldstrafen verhängt, deren Höhe noch genauer bekannt gegeben wird.

Um den 10. Mai herum wird geprüft, ob diese neuen Regelungen verlängert werden oder nicht.

Bis zu diesem Datum bleibt auch unser Hafenbüro geschlossen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns telefonisch oder über WhatsApp unter +31 (0) 61 223 3369 zu kontaktieren.

Es tut uns sehr leid, dass diese Vorschriften unseren Hafen in dieser Weise betreffen, aber natürlich müssen wir alle unser Möglichstes tun, um alle Nutzer unseres Yachthafens und darüber hinaus vor dem Virus zu schützen

Im Namen des SJS-Vorstands und der Hafenmeister,

Cor Beijer, Vorsitzender