• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 14-04-2018 18:14

Het bestuur van de WVS is met ingang van april gewijzigd. Door medische omstandigheden kan Jan Uijterlinden het voorzitterschap niet langer voortzetten. Hij blijft wel aan als bestuurslid van stichting de Vaete. Wij wensen Jan een voorspoedig herstel toe en hopen hem in dit seizoen weer op zijn boot terug te zien. Evert Schaap is de nieuwe voorzitter van stichting de Vaete, deze verandering was al eerder aangekondigd. Wij wensen Evert veel succes met zijn voorzitterschap.Het bestuur heeft diverse leden gepolst voor het voorzitterschap, maar helaas kon niemand dit op korte termijn op zich nemen.Hierdoor is de WVS in een windstilte terecht gekomen, maar er is veel werk te doen de komende tijd.In overleg met het bestuur van WVS heeft de secretaris, Simon van der Plas, zich beschikbaar gesteld als interim voorzitter voor de WVS. Aan Akke de Graaf is gevraagd of zij de functie van secretaris op zich wil nemen en zij is daarmee akkoord gegaan.De Algemene Leden Vergadering, welke op 16 april 2018 gepland stond, wordt verschoven naar 19 mei 2018.Ondertussen heeft Evert Schaap het project voor het opknappen van de Captains Cabin op zich genomen en met behulp van Evert en familie, Gerbrand Pranger, Richard Verkerk, Pieter Meuzelaar en Simon van der Plas en enkele enthousiaste vrijwilligers is er een mooi resultaat verkregen. Frisse kleuren, waardoor er meer licht in de ruimte ontstaan is. De verlichting wordt nog aangepast.Het volgende project is aanpassing van de oude keuken naar kleedruimten voor de jeugd- en wedstrijdzeilers.Pieter Meuzelaar heeft het project voor nieuwe containers ten behoeve van de jeugd- en wedstrijdcommissie afgerond. Er staan nu twee nieuwe containers op het haventerrein.Dit jaar wordt het 40-jarige bestaan van de WVS gevierd. De hoofdactiviteit zal gelijktijdig met het jaarfeest plaats vinden, maar gedurende het jaar zullen meerdere activiteiten plaatsvinden.Dit is onder andere op sportief vlak. De eerste wedstrijden zijn weer gevaren en er volgen er nog meer. Ter ere van het 40-jarig bestaan heeft Scharendijke zich opgeworpen om de eerste jeugd combi wedstrijden van dit jaar te organiseren. Dit vindt plaats op 5 en 6 mei. Naast een test of dit bij onze jeugd aanslaat is dit natuurlijk ook een bron van activiteit en gezelligheid voor alle leden.Voor het nieuwe vaarseizoen zijn er diverse activiteiten gepland, waar u allen aan mee kan doen, zie websiteVele handen maken licht werk: we zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de activiteiten rondom de Combi Scharendijke op 5 en 6 mei en natuurlijk deelnemers, ons lustrum, clubhuis openstellen, vlijtige handen, leden Captains Cabin Crew, een lezing organiseren en bestuursleden!Het bestuur en de commissies van de WVS wensen u een mooi vaarseizoen toe.Met vriendelijke groeten, Simon van der Plas Beoogd interim voorzitter WVS