• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 09-12-2017 17:09

1)      In overleg met de SJS is besloten één van de twee toiletgroepen in de Vaete open te houden gedurende de winter. Alle overige toiletgelegenheden op de haven blijven gesloten

2)      De nieuwjaarsreceptie voor  2018 zal  zijn op 13 januari, tussen 13:00 en 16:00 in Westenwind. Aan Westenwind is ook gesuggereerd een speciaal menu voor die dag te arrangeren.

3)      BTW: Zoals in de nieuwsbrief van de SJS is aangegeven  is door onze beide besturen overleg geweest over de mogelijkheid om de liggelden zonder BTW in rekening te mogen brengen. Zoals bekend is de WVS contributie geheel vrij van BTW. Het resultaat is door verschillende omstandigheden onbevredigend. Vooralsnog moet BTW berekend blijven worden. Wij hopen echter dat in de toekomst alsnog BTW vrijstelling voor de ligplaatsen van zeiljachten kan worden verkregen en houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de BTW en jachthavens. Beide besturen blijven zoeken naar uitwegen en houden daarover onderling contact.

4)      Met het oog op de financiële situatie van de SJS is onderling overeengekomen dat de bijdrage die al vele jaren uit de liggelden aan de Vaete wordt betaald komt te vervallen. De SJS zal vanaf 1 januari 2017 een marktconforme bijdrage betalen aan de Stichting de Vaete voor het gebruik van de douche en toiletruimten. Het gedeelte dat als subsidie moest worden beschouwd zal nu op een andere manier moeten worden gefinancierd waar we bij de ALV op terug zullen komen.

5)      De heer Max van Vriesland is teruggetreden uit het bestuur van de stichting de Vaete. Wij hebben de heer Evert Schaap gevraagd de plaats van Max te willen innemen.

6)      W.V.Scharendijke is door de Delta Combi commissie benaderd om op 6 mei 2018 een zeilwedstrijd te organiseren voor de jeugdzeilers in Zeeland. De Delta Combi’s worden gecoördineerd door de Jeugdcommissie regio Deltawateren welke onderdeel is van de Regio Deltawateren. Hier zitten acht zeil- en watersportverenigingen uit de regio, Zeeland, West Brabant en Zuid Holland (Goeree-Overflakkee) met als hoofddoel het coördineren en organiseren van wedstrijden voor de jeugd.