• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 11-08-2017 11:06

Beste leden en ligplaatshouders, In de komende weekenden vinden weer watersportactiviteiten plaats in de haven van Scharendijke. In het weekend van 12 en 13 augustus zijn de Beneluxkampioenschappen (www.beneluxkampioenschappen.eu) en in het weekend van 19 en 20 augustus zal het Open Belgisch Kampioenschap Snipe worden georganiseerd vanuit onze haven.

Mogelijk ondervindt u parkeer overlast van deze evenementen. Onze excuses daarvoor. Ook zult u tenten en campers op het terrein van de jachthaven zien staan. Dit schept mogelijk verwarring, want waarom mag er nu wel gekampeerd worden op het haventerrein? 

Welnu, voor bovengenoemde evenementen heeft de WVS een ontheffing groepskamperen aangevraagd bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Het is dus alleen toegestaan voor de deelnemers (zeilers en wedstrijdcomité) van de evenementen om te kamperen op het terrein van de jachthaven.

Wij hopen u hiermee geïnformeerd te hebben. Mocht u nadere informatie willen over de evenementen kunt u mailen naar onze jongerencommissaris Nick Hubers (jeugd@wvscharendijke.nl)

 

Beneluxmeisterschaften und Offene Belgische Meiterschaften Snipe (Campen auf dem Hafengelände)  

Sehr geehrte Liegeplatzhalter,

am kommenden Wochenende finden Wassersportaktivitäten im Hafen Scharendijke statt. Am Wochenende 12. und 13. August sind es die Beneluxmeisterschaften (www.beneluxkampionschappen.eu) und am Wochenende vom 19. und 20. August werden die Offenen Belgischen Meisterschaften im Snipe von unserem Hafen aus organisiert.

Es könnte möglicher Weise zu Engpässen beim Parken kommen, vorab dafür schon einmal unsere Entschuldigung. Ferner werdet Ihr auch Zelte auf der Wiese am Hafen stehen sehen, die könnte zu verwirrungen führen, den warum sollten auf einmal Zelte auf dem Hafengelände stehen?

Nun, im Zusammenhang mit den oben genannten Aktivitäten hat hat die Wassersportvereinigung eine Ausnahmegenemigung bei der Gemeinde Schouwen Duiveland beantragt! Es ist deshlab ausnahmslos nur Teilnehmern dieser Veranstaltungen (Segler und Regattaleitung) erlaubt auf dem Hafengelände zu campen!

Wir hoffen, Euch hiermit genügend Informationen gegenben zu haben. Solltet Ihr noch weitere Informationen haben wollen über dies Events, schickt bitte eine Mail an unseren Jugendkommissar Nick Hubbers (jeugd@wvscharendijke.nl).