• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 13-10-2015 18:54

UITNODIGING Extra Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Watersportvereniging Scharendijke (WVS) nodigt u uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 oktober 2015 om 15.00 uur in clubhuis De Vaete te Scharendijke.

AGENDA 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag commissie 4. Voorstel contributieverhoging 5. Presentatie nieuwe website, door Volker Meuzelaar 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 7. Sluiting Namens het bestuur, A. de Graaf-van Sluijters, secretaris