• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 17-04-2016 14:23

Het voorjaars routeoverleg van de oostelijke staande mast route werd gehouden op 31 maart 2016 bij de RWS WNZ verkeerscentrale te Dordrecht met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies Noord en Zuid Holland, de gemeente Alphen aan de Rijn, ANWB (Auke Bender), Stichting Waterrecreatie Nederland, Schuttevaer  en het Watersportverbond (Herman van der Steen). Opmerkelijk was de afwezigheid van Prorail en de gemeente Amsterdam (Waternet). 

Frits de Vries (Schuttevaer) kondigde aan zijn activiteiten te gaan overdragen aan Andries de Weer. Cees  Vink (vaarwegbeheerder PZH) heeft zijn taken overgedragen aan Rembrandt Redelijkheid.

Het overleg wordt gefaciliteerd door Arcadis. In dit korte verslag heb  ik mij beperkt tot onderwerpen met een directe impact op het komende vaarseizoen. De officiële notulen worden door Arcadis verzorgd. Alle datums die verder worden genoemd zijn voorlopig en het is aan te bevelen bij het plannen van een vaartocht via de Staande Mast Route altijd de laatste stand van zaken te controleren in www.vaarweginformatie.nl

1.       Vorig jaar werd aangekondigd dat in het kader van de bezuinigingen bij Rijkswaterstaat de Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) langs de vaarwegen op termijn zouden gaan verdwijnen. Ons protest hiertegen heeft kennelijk geholpen. Er wordt er nu van uitgegaan dat over 10 jaar de digitale informatie voorziening via andere kanalen (als smart phones) zo verbreid is dat DRIP’s niet meer nodig zullen zijn. Afgesproken is dat de DRIPs nog ca. 10 jaar zullen worden gebruikt. Daarna zijn ze aan het einde van hun economische en technische levensduur en zal de informatie voorziening middels DRIPs worden gestopt.

2.       Presentatie werkzaamheden Algerakering door Margreet Bakker en Erik Dijkema.De Algerakering is aan groot onderhoud toe waardoor deze langdurig gestremd zal zijn voor het scheepvaartverkeer. De daarnaast gelegen sluis (staat normaal open) met de Algera brug zal nu alle scheepvaart moeten verwerken. Dit kan op drukke tijden tot congestie leiden. Er zij wachtplaatsen aan beide zijden van de brug, echter capaciteit is beperkt en er moet rekening gehouden worden met getijde water.In verband met de (test) werkzaamheden zijn er een aantal stremmingen voorzien:a) 29–30 augustus,volledige stremmingb) 15-16 september, beperkte doorvaart

3.       Parallel structuur GoudaIn verband met het plaatsen van de val van de nieuwe brug bij Gouda zal de doorvaart volledig zijn gestremd van 22-25 april.

4.       Julianabrug te Alphen aan den Rijn. Er waren tijdens het overleg nog geen definitieve datums bekend wanneer en voor hoe lang de vaarweg zal worden afgesloten.

5.       Voor plannings doeleinden bestaat er een lijst waarin alle kunstwerken in de staande mast route zijn opgenomen (zowel west als oost). Hierin worden alle geplande werkzaamheden inclusief de impact voor het vaarverkeer op kwartaalbasis bijgehouden. Deze lijst is ongeschikt voor algemene publicatie naar (toeristische) vaarweg gebruikers. RWS onderzoekt de mogelijkheid om op basis van deze planning een vooruitzicht gemaakt kan worden die wel geschikt is voor algemene publicatie.

Door de afwezigheid van Prorail kon de langere termijn spoorbrug bediening niet zinvol worden besproken. Het is al wel duidelijk dat de openingstijdenspoorbruggen vanaf  2017 drastisch zullen worden aangepast/ingekort.   PS. De problemen met de Schellingwouderbrug dateren van na deze bijeenkomst.

Bron : Regiovertegenwoordiger West Holland | west-holland@watersportverbond.com