• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 03-02-2016 19:37

Zierikzee, december 2015 – De Deltaweek, het unieke zeilevenement op de Zeeuwse wateren, wordt na 45 jaar geconcentreerd in één lang weekend. Van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli 2016 is Zierikzee de starthaven. In 2017 is Colijnsplaat de vaste starthaven. De ‘windward leeward’ wedstrijden worden in beginsel aan de oostzijde van de Zeelandbrug gevaren, terwijl de wedstrijden ‘rond de boeien’ aan de westelijke zijde van de brug plaatsvinden. Met de wijziging van het oorspronkelijke tiendaagse concept verandert ook de naam in DELTAWEEKEND. Deze nieuwe aanpak onderstreept de ambitie van de organisatie om te blijven voorzien in uitdagende wedstrijden op het unieke getijdewater van de Zeeuwse Delta.

Deltaweekend blijft uniek landelijk zeilevenement

Het Deltaweekend blijft in Nederland een uniek zeilevenement: uitdagende wedstrijden op getijdewater voor de ORC 1 t/m 4 en IRC 1 & 2, de Rond- en Platbodems B & C, en andere wedstrijdklassen zoals bijvoorbeeld de Kwarttonners en officiële eenheidsklassen sportboten zoals bijvoorbeeld de J22 en de Melges. Ook niet gemeten jachten, waaronder Belgische jachten met een CR-rating blijven als vanouds welkom.

Foto: Deltaweekend uniek zeilevenement op getijdewater (Anusjka Martens, Objectivo Fotografie)

De organisatie verwacht dat door deze nieuwe aanpak de wedstrijdzeilers, die vaak krap in de tijd zitten en soms moeite hebben om een complete wedstrijdbemanning bij elkaar te krijgen, gestimuleerd worden om te blijven deelnemen aan het unieke zeilprogramma in de Zeeuwse Delta. Daarom kiezen veel teams er voor om maar één van de twee weekenden deel te nemen. Door nu alle wedstrijden te concentreren in één weekend wordt het deelnemersveld groter en is er meer competitie en spanning te verwachten. Het compacte programma komt ook ten goede aan het walprogramma, waar iedereen elkaar nu treft. Dat biedt ook goede kansen voor promotie activiteiten. Het bestuur denkt dat de nieuwe formule veel zeilers en ook sponsoren zal aanspreken.

De keuze om de Deltaweek terug te brengen tot één weekend komt niet geheel onverwacht. Het enthousiasme om de tien volle dagen deel te nemen loopt al enkele jaren terug. Het door-de-weekse uitstapje naar het Grevelingenmeer van de laatste twee jaar, hoe geslaagd dit voor de deelnemers ook was, heeft niet geleid tot grotere deelname. Helaas komt mogelijkheid te vervallen om de fameuze Veronicarace op de Noordzee nog in het programma in te passen. Wellicht zijn er in de toekomst andere mogelijkheden om deze prachtige wedstrijd in stand te houden. Voor meer informatie zie www.deltaweekend.nl