• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 03-02-2016 19:36

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. In de zomer vormen ze groene velden waardoor vaargebieden moeilijk bevaarbaar worden en de veiligheid van waterrecreanten in het geding komt. Het Watersportverbond is daarom samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging een campagne gestart om de overlast van waterplanten in kaart te brengen en dit probleem aan te pakken.

In een online enquête wordt watersporters gevraagd waar en wanneer zij in 2015 overlast hebben ervaren én wat deze overlast betekend heeft voor hun plezier en veiligheid. Binnen twee weken is de enquête door meer dan 4.000 watersporters ingevuld, een aantal waar wij natuurlijk enorm blij mee zijn. De enquête is door diverse watersporters ingevuld, van kajuitbootzeilers (33%) tot sportvissers (15%) en van motorbootvaarders (20%) tot surfers (5%) en roeiers/kanoërs (5%). Ook is de verspreiding van de locaties groot. Uiteraard veel meldingen over de Randmeren en het Hoornse Hop, maar ook over het Bovenwater, het Apeldoorns Kanaal, de Binnenmaas en het Volkerak.

Natuurlijk is bekend waar en wanneer de meeste overlast wordt ervaren, maar nog nooit zijn watersporters op deze manier ondervraagd. Om tot een zo nauwkeurig mogelijk beeld (waar en wanneer) te komen is zo veel mogelijk respons nodig. We hopen dat nog veel meer watersporters de noodzaak van de inventarisatie inzien en de enquête invullen. Met de resultaten van de enquête gaan de genoemde vijf partijen in gesprek met de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing voor meer veilig en waterplantenvrij recreatiewater.

Het Watersportverbond is van 12 tot en met 17 februari aanwezig op Boot Holland in Leeuwarden, ook daar kunnen bezoekers de enquête online invullen. Het Watersportverbond is te vinden op stand 5065.

De enquête is tot 17 februari 2016 bereikbaar via de volgende link:

http://watersportonderzoeken.nl/index.php/342359?lang=nl