• Jachthaven Scharendijke

Bestuur

 

Het bestuur van de WVS heeft als taak de belangen van de leden van onze watersportvereniging zo goed mogelijk te behartigen. Het bestuur streeft naar het bevorderen van de watersport in het algemeen en naar een bloeiend verenigingsleven binnen de WVS in het bijzonder, mede met behulp en de inzet van haar leden.

Het bestuur van WVS vertegenwoordigt ook de belangen van haar leden bij de missie van de SJS tot modernisering, renovatie, exploitatie en het tot bloei brengen van onze jachthaven Scharendijke.

Het bestuur vergadert doorgaans eenmaal per maand.


Het Huishoudelijk Reglement van de WV Scharendijke.
De Statuten van de WV Scharendijke.


Bestuur:

Voorzitter : Dirk Samson 
voorzitter@wvscharendijke.nl

Penningmeester : Richard Verkerk
penningmeester@wvscharendijke.nl

Secretaris : Akke de Graaf
secretaris@wvscharendijke.nl

Commissarissen:

Jeugd & Wedstrijd : Nick Hubers
jeugd@wvscharendijke.nl 
 
Clubhuis : Percival Stubbs
clubhuis@wvscharendijke.nl
 
Race & Rescue Team : Pieter Meuzelaar
wedstrijd@wvscharendijke.nl
 
Algemeen : Wouter Swarte 
algemeen@wvscharendijke.nl
 
Evenementen : VACANT