• Jachthaven Scharendijke

Tarieven


De onderstaande tarieven gelden voor 2023

Wachtlijst aanmelding:

Voor aanmelding teneinde een ligplaats te verkrijgen wordt eenmalig 50 euro (incl. BTW) in rekening gebracht.
Na ontvangst van dat bedrag wordt u op de wachtlijst geplaatst en ontvangt u daarvan bericht van onze havenmeester.
Bij toewijzing van een ligplaats wordt deze 50 euro in mindering gebracht op het liggeld voor het eerste jaar.

Entreegeld:

Bij toewijzing van een ligplaats wordt eenmalig als entreegeld het volgende bedrag (incl BTW) in rekening gebracht:

 • Box van 6 meter: 220 euro
 • Box van 7,5 meter: 290 euro
 • Box van 8,25 meter: 370 euro
 • Box van 9 meter: 440 euro
 • Box van 10,5 meter: 560 euro
 • Box van 12 meter: 830 euro

Jaarlijks liggeld:

Dit is afhankelijk van de lengte en breedte van de box. Aangezien niet alle boxen van eenzelfde lengte dezelfde breedte hebben, zijn hier voor zeiljachten de gemiddelde liggelden per lengte categorie vermeld:

 • Box van 6 meter: 480 euro
 • Box van 7,5 meter: 650 euro
 • Box van 8,25 meter: 840 euro
 • Box van 9 meter: 990 euro
 • Box van 10,5 meter: 1250 euro (behalve bredere boxen S-steiger)
 • Box van 12 meter: 1740 euro

Bovenstaande liggelden zijn inclusief water, electra en wifi, inclusief BTW.

 

Walplaats tarieven (incl. BTW):

 • Optimist: 70 euro (weektarief 9,00 euro)
 • Surfplank: 40 euro (weektarief 9,00 euro)
 • Bootlengte tot 3,50 meter: 110 euro (weektarief 9,00 euro)
 • Bootlengte 3,50- 4,50 meter: 135 euro (weektarief 12,00 euro)
 • Bootlengte 4,50-5,50 meter: 160 euro (weektarief 15,00 euro)
 • Bootlengte 5,50- 6,00 meter: 180 euro (weektarief 20,00 euro)

 

Regels jeugdtarief SJS

Het jeugdtarief is van toepassing op een ligplaats in de jachthaven van Scharendijke. Voor het toepassen van het jeugdtarief gelden de volgende regels.

 1. Het jeugdtarief geldt voor ‘jeugdigen’ met een (eigen) jeugdboot.
 2. Onder jeugdigen verstaan we een persoon tot en met de leeftijd van 21 jaar.
 3. De jeugdige hoeft geen kind te zijn van een bestaande ligplaatshouder en kan ook van buiten de haven komen.
 4. Er moet sprake zijn van een ‘jeugdboot’. In het kader van deze regeling verstaan we daaronder een boot van maximaal 6 meter lang en 2,5 meter breed.
 5. Om in aanmerking te komen voor en ligplaats dient men lid te worden van de Watersport vereniging Scharendijke (WVS).

Wanneer niet langer aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is het jeugdtarief niet meer van toepassing en gelden de algemeen geldende tarieven. Indien een jeugdige zijn/haar jeugdboot binnen twee jaar vervangt voor een grotere boot (die niet valt onder de definitie van jeugdboot), moet voor die boot het volledige entree- en liggeld worden betaald. Jeugdigen krijgen 50 % korting op liggeld. Jeugdigen betalen geen entreegeld (peilmoment is 1 januari). Jeugdigen tot 18 jaar kunnen alleen een ligplaats krijgen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s). De wettelijke vertegenwoordiger(s) dient (dienen) in te staan voor de betaling van de financiële verplichtingen. 

 

Passanten tarief:

Dit tarief bedraagt 1,95 euro per meter per dag (incl. BTW).

* Het speciale wintertarief (1 oktober t/m 1 april) bedraagt 1,70 euro per meter per dag (incl. BTW).

 

Diversen:

De douches werken met een pas, deze is uitsluitend voor ligplaatshouders en passanten en verkrijgt men bij de havenmeester.

De water toeristen belasting varieert van 65,22 euro (tot 7 meter) tot 150,21 euro (vanaf 12 meter).