• Jachthaven Scharendijke

Afmelding


Ligplaatsen worden in principe per kalenderjaar toegewezen. Afmeldingen dienen derhalve voor 1 november van het voorgaande jaar te geschieden. Dit dient schriftelijk aan de havenmeester geadresseerd te worden.

NB: Indien voortzetting van het WVS lidmaatschap gewenst wordt, gelieve daar duidelijk melding van te maken en dat tevens schriftelijk aan de secretaris van WVS kenbaar te maken.